5 YILDAN FAZLA BORCU OLANLAR DİKKAT!

ESNAF VE ÇİFTÇİ BAĞ-KUR'UNA 5 YILDAN FAZLA SÜREYİ KAPSAYAN BORCU OLANLARA KAYITLARINI DONDURMA
5510 sayılı kanunun 4/-b kapsamına giren esnaf ve çiftçilerin, aynı kanunun Geçici 17 nci maddesi gereği 30.04.2008 öncesine ait 5 yıl (60 ay) dan fazla borcu olan sigortalılarla ilgili tebliğ 14.01.2009 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre;
30.04.2008 tarihi tibariyle 5 yıl (60 ay) dan  daha fazla borcu olan sigortalıların ilgili tebliğin yayın tarihini izleyen aybaşından (01.02.2009) itibaren 6 ay içinde (30.04.2008 itibariyle görünen) borcu ödememeleri halinde, borcun başlangıcı itibariyle kayıtları dondurulacak ve borcun kapsadığı süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecektir. Halen sigortası devam edenlerin kaydı 01.05.2008 den yeniden başlatılacak.
Sonradan bu sürelerin ihya edilmek istenmesi halinde, müracaat tarihindeki  rayiç kazanç üzerinden borcun hepsi 3 ay içinde ödenirse ihya geçerli olacaktır. Borcun hepsi ödenmezse ihya geçersiz olacak ve yapılan ödeme iade edilecektir. (İleride tekrar ihya için müracaat edilebilir.)
NOT: Uygulamayla ilgili genelge  28/01/2009  tarih 2009/17  nolu genelge yayınlandı SGK il veya SGM merkez müdürlüklerine başvurabilirsiniz. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !